Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Alteza Sp. z o.o. jest producentem sufitów napinanych. Administratorem wszelkich danych osobowych przekazywanych firmie Alteza Sp. z o.o. jest Alteza Sp z o.o., ul. Traktorowa 126/402A, 91-204 Łódź.

Jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych naszych klientów, użytkowników, pracowników i innych interesariuszy, jednocześnie oferując klientom, pracownikom i społeczeństwu wsparcie w przeprowadzaniu projektów o dużej sile oddziaływania i podejmowaniu właściwych decyzji.

Nasze dane do kontaktu w przypadku pytań związanych z Państwa danymi osobowymi znajdą Państwo w dziale „Kontakt”.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Rodzaj zbieranych przez nas danych osobowych jest zależny od relacji między Państwem a nami i świadczonymi przez nas na Państwa rzecz Usługami. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

 • Personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
 • Informacje związane z pracą, np. stanowisko i inne informacje dotyczące zatrudnienia lub edukacji.
 • Dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu.
 • Informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego i karty kredytowej i debetowej do przetwarzania płatności.
 • Informacje o aktywności, takie jak informacje na temat Państwa działań w ramach poruszania się po naszych Usługach i tego, z których elementów naszych Usług najczęściej Państwo korzystają, oraz informacje dotyczące chęci zamówienia towarów i/lub usług, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp. Inne informacje udostępniane przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji, sklepów internetowych i innych produktów.
 • Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

Zbieramy dane osobowe z następujących źródeł:

 • Bezpośrednie interakcje, takie jak te, których dokonują Państwo w trakcie dokonywania zakupu.
 • Dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które udostępnili Państwo do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym, między innymi, przez rząd i odsprzedawców danych.
 • Technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.
 • Komentarze, kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Cel zbierania danych osobowych

Zebrane dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały przez Państwa przekazane; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach. Dla przykładu, jeżeli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie, będziemy korzystać z informacji, które Państwo w nim podali, celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Możemy ponadto wykorzystywać te informacje do udoskonalania naszego procesu obsługi klienta. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera i informacji o promocjach).

Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzamy je w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami – na przykład do poprawy jakości naszych produktów i usług;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;
 • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

W zależności od tego, jakie podejmują Państwo działania w stosunku do nas i w Usłudze możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Zarządzania naszą relacją z Państwem i naszym przedsiębiorstwem, tj. między innymi zarządzania Państwa dostępem do Usług i Państwa korzystaniem z nich. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do wykonania umowy;
 • Udoskonalania naszych Usług i tworzenia nowych produktów, tj. między innymi zapraszania Państwa do udziału w ankietach i personalizowania Państwa doświadczeń związanych z naszymi Usługami. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;
 • Prowadzenia marketingu, tj. między innymi zarejestrowania Państwa zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych w stosownych przypadkach. Ten rodzaj przetwarzania odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub nasze prawnie uzasadnione interesy;
 • Udoskonalania naszych Usług i tworzenia nowych produktów, tj. między innymi zapraszania Państwa do udziału w ankietach i personalizowania Państwa doświadczeń związanych z naszymi Usługami. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;
 • W innych celach związanych ze wsparciem biznesu, tj. między innymi zarządzania zamówieniami, zarządzania finansowego i podatkowego, zarządzania ryzykiem i zgodnością oraz raportowania do podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celu wypełniania obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych lub z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy.
 • Przekazanie Państwa danych osobowych do ING Bank Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Udostępnianie Państwa danych osobowych

W celu dostarczania Państwu możliwie najlepszych Usług i zapewnienia rozwoju naszego przedsiębiorstwa możemy udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym osobom trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać dane między innymi:

 • naszym dostawcom usług, np. do zarządzania usługami lub hostingu usług i/lub zarządzania rozwiązaniami technologicznymi wspomagającymi Usługi, które świadczymy lub hostingu takich rozwiązań;
 • innym podmiotom, np. w stosownych przypadkach na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zachowania zgodności, zarządzania ryzykiem, rozwoju przedsiębiorstwa i/lub spraw związanych z utrzymaniem ładu korporacyjnego lub
 • organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • operatorami płatności:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska Sp. z o.o.
 • firmy transportowych i kurierskich realizujących dostawę towaru;

Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz osób trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym obowiązującymi wzorcowymi klauzulami UE. Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: odo@alteza.pl

W jaki sposób zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. W całym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy wewnętrzne rany obejmujące procedury i minimalne normy w celu zachowania bezpieczeństwa Państwa danych. Ponadto nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego ich obowiązki. Dokładniej i zgodnie z przepisami prawa podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, zabezpieczenia informatyczne i inne), aby zapewnić poufność i integralność Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarzamy.

Jakie są Państwa prawa

Będziemy przestrzegać Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, który zapewniają Państwa lokalne przepisy o ochronie danych, w tym europejskie przepisy o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”): prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usług i jeśli nie dostarczą nam Państwo takich informacji, wówczas mogą Państwo nie mieć dostępu do korzystania z takich Usług lub z niektórych ich funkcji.
 • Prawo do przenoszenia danych („przekazywania Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu danych osobowych należących do Państwa. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub oparte na umowie, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy.
 • Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba ze wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach mają Państwo bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego.
 • Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; dla przykładu, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych Usługach mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw i/lub uzyskania dalszych informacji na temat traktowania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z działem „Kontakt”.

Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usługa Twisto

Informacje administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

– zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej

– przekazaniu Pana/Pani danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych wyżej dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

– ING Bank Śląski S.A.

– Twisto Polska Sp. z o.o.

Wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystujemy do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania ruchu internetowego. Okazjonalnie w przypadku gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą świadomą zgodę, możemy wykorzystywać pliki cookie od osób trzecich, w tym z wtyczek społecznościowych, celem umożliwienia Państwu natychmiastowego podzielenia się dotyczącymi nas rozważaniami i informacjami oraz we własnych celach marketingowych.

Pliki cookie i podobne technologie (łącznie zwane „Plikami cookie”) to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie od osób trzecich mogą zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem.

Możemy wykorzystywać pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych poniżej. Banner dotyczący plików cookie umieszczony na naszej stronie ułatwia Państwu zarządzanie preferencjami dotyczącymi nieobowiązkowych kategorii plików cookie. Ponadto baner zawiera podsumowanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych w ramach tych kategorii.

 • Niezbędne pliki cookie – te obowiązkowe pliki cookie są potrzebne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają dostęp do dodatkowych funkcji na naszych stronach.
 • Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i doświadczenia użytkowników.
 • Preferencyjne pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw mogą Państwo skontaktować się z nami, pisząc adres e mail: biuro@alteza.pl.

Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa krajowego organu ds. ochrony danych.

W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, jeśli to stosowne, oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa żądanie. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Państwa żądania podamy powód naszej decyzji.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).